Inleiding

In deze paragraaf wordt besproken hoe de gemeente Gouda in 2022 is omgegaan met de financieringspositie, het beheer van de geldstromen en het beheersen van renterisico’s. Tevens wordt verantwoording afgelegd over het in de begroting 2022 voorgenomen treasury beleid.