Overzicht inzet voorzieningen

Naam voorziening (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2022

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-2022

Voorziening spaaruren verlof

0

590

0

0

590

Voorziening deelname grondbank Zuidplas

0

0

0

0

0

Voorziening pensioenaanspr (voormalig) wethouders

5.914

212

602

281

5.244

Voorziening verhuurdersonderhoud Schouwburg

789

0

287

502

0

Voorziening onderh gem gebouwen en objecten

1.668

0

617

1.051

0

Voorziening groot oh openbare ruimte

6.456

4.261

0

5.091

5.626

Voorziening onderhoud Huis van de Stad

149

0

109

41

0

Voorziening onderhoud Stationsgarage

319

0

316

3

0

Voorziening onderhoud Burg. Martenssingel 15

0

86

0

0

86

Voorziening pijporgel aula begraafplaats

52

0

0

0

52

Voorziening verwerking afvalstoffen

232

0

0

176

55

Voorziening riolering egalisatie

-306

11.278

0

10.972

0

Voorziening riolering spaar

24.370

7.553

0

15.103

16.819

Voorziening bouwgrond in exploitatie

0

1.504

0

1.504

Voorziening afkoopsom onderhoud Steinse Groen

41

0

4

0

38

Totaal

39.684

25.483

1.935

33.220

30.013