Bestuur en organisatie

Lasten * € 1.000

33.395

Baten * € 1.000

5.754

Percentage van totale uitgaven

11%

Waar staat het programma voor?

De gemeente Gouda staat met twee benen in de stad, werkt volop samen met bewoners en biedt initiatieven de ruimte. Daarom wordt actief gewerkt aan het stimuleren van bewonersinitiatieven en (burger-)participatie. Naast de samenwerking met de inwoners van de stad behartigt Gouda haar belangen ook samen met de omliggende regio. Zowel met de gemeenten die direct om Gouda heen liggen als de ''collega'' steden Alphen aan den Rijn en Woerden is er op vele vlakken sprake van een constructieve samenwerking die al veel resultaat heeft opgeleverd.

Wat heeft Gouda bereikt?

Ruimte voor initiatieven

Burgers, ondernemers en organisaties kunnen contact opnemen met participatiemedewerkers, wanneer zij initiatieven willen ontplooien of willen reageren op projecten in de openbare ruimte. Gouda Bruist ondersteunde meer dan 75 Lief en Leedstraten. De wijkteams ontvingen € 3.000 voor de communicatie met de wijk.

GoudApot

Stichting GoudApot keerde ruim € 238.000 uit aan initiatiefnemers van bewonersinitiatieven.

Regionale samenwerking

In 2022 is gezamenlijk met de regio gewerkt aan de opvolging van de strategische herpositionering. De kernboodschappen zijn ingezet bij diverse bij lobby-activiteiten en hebben zo bijgedragen aan het onder de aandacht brengen van de belangrijkste opgaven onder andere bij de provinciale staten. Met Alphen aan den Rijn en Woerden wordt gewerkt aan een toekomstbestendige samenwerkingsvorm.

Wat is de belangrijkste indicator?

€ 220