Investeringen

In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de investeringen gedurende het begrotingsjaar. Ook wordt er aangegeven of een investering afgesloten kan worden of doorloopt naar het volgende jaar.

Pr.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Totaal krediet

Uitgaven
tot en
met 2021

Uitgaven 2022

Bijdragen van derden

Heffing

Jaar
gereed

Afsluiten

1

Kinderopvang bij de nieuwbouw Auris Taalplein

1.300

0

0

0

E

2023

N

1

Renovatie Goudse Waarden

21.861

9.873

11.891

0

E

2023

J

1

Vernieuwbouw De Ark

6.206

6.016

227

0

E

2022

J

1/2

IHP 2021-2024

33.592

762

1.551

0

E

2024

N

2

Aanvulling ECO park

357

173

0

0

H

2022

N

2

Ecopark

3.645

149

2.894

0

H

2022

N

2

Investeringen Afvalinzamelingen

427

265

41

0

H

2022

J

2

Ondergrondse containers PMD ombouw

150

65

59

0

H

2022

N

2

Onderhoudsinvesteringen 2023 Schouwburg

759

0

146

0

E

2023

N

2

Rioleringskrediet 2022

0

0

12.605

12.605

H

2022

J

3

Aanvulling 2022 Chocoladefabriek

98

0

0

0

E

2023

N

3

Brug Winterdijk 14

250

243

14

0

M

2022

J

3

Doorontw 2de verdieping Chocoladefabriek

780

997

26

220

E

2023

J

3

Dubbelzijdig fietspadverbinding Jamessingel

835

0

0

0

M

2022

N

3

GP: Afrit Goudse Poort - reconstructie

185

6

151

0

M

2022

J

3

Herinrichting Sportlaan

240

0

0

0

M

2025

N

3

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

4.057

2.674

499

0

M

2022

N

3

Herstel Voliere Van Bergen IJzendoornpark

75

0

6

0

E

2022

N

3

Kwaliteitsverhoging binnenstad Jaarschijf 2021

75

0

66

0

M

2023

J

3

Kwaliteitsverhoging binnenstad Jaarschijf 2022

75

0

26

0

M

2022

N

3

Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2020-2025

10.824

1.485

1.958

930

M

2025

N

3

Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe

46.711

301

715

0

E

2025

N

3

Meerwerk Brug Winterdijk

95

0

98

0

M

2022

J

3

Mobiliteitsplan js 2021

396

79

317

0

M

2022

J

3

Noord-Zuid fiets- en wandelroutes bereikbaar Hoogv

1.454

0

4

0

M

2022

N

3

Onderhoudsinvesteringen 2022 Overig

36

0

0

0

E

2023

N

3

Parkeerplan Gouda 2020

100

26

1

0

M

2023

N

3

Uitbr. Parkeergarage Spoorzone ( 25 % restw. )

425

0

0

0

E

2022

N

3

Uitbr. Parkeergarage Spoorzone bouwkosten

1.275

0

0

0

E

2022

N

3

Valondergronden (speeltuinen)

250

0

172

0

E

2023

N

3

Verduurzamen beg.gr./1e etage Chocoladefabriek

923

40

923

0

E

2022

J

3

Verduurzamen/verb./2e etage Chocoladefabriek

395

0

298

0

E

2022

N

3

Verduurzaming Vastgoed 2018

861

529

346

0

E

2022

J

3

Verduurzaming Vastgoed 2019

298

35

264

0

E

2022

J

3

Verv VRI Goejanverw. Fl singel 2017

404

0

0

0

M

2024

N

3

Verv VRI Graaf Florisweg Zwartew (2018)

185

0

0

0

M

2022

N

3

Verv, invest. Openbare Ruimte 2022 10jr

687

0

292

0

M

2022

J

3

Verv, invest. Openbare Ruimte 2022 15jr

1.319

0

1.315

0

M

2022

J

3

Verv, invest. Openbare Ruimte 2022 20jr

5.536

0

3.837

0

M

2022

J

3

Verv, invest. Openbare Ruimte 2022 40jr

1.482

0

1.222

0

M

2022

J

3

Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat40jr

6.164

0

112

0

M

2022

N

3

Vervanging Kade- en Walmuren 2023 (bestuursakkoord)

3.578

0

90

0

M

2024

N

3

Voorbereiding kruising Jamessingel/Rijsselseweg

253

0

117

0

M

2022

N

3

Voorbereidingskrediet Herbestemming Stadhuis

460

0

213

0

E

2030

N

3

Zonnepanelen Brandweerkazerne

147

0

0

0

E

2022

N

4

Aanp. klantzone SocDo

150

0

41

0

E

2023

N

4

Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr

727

639

68

0

E

2022

J

4

Aanpassing Lekkenburg: Installaties 15jr

954

949

0

0

E

2022

J

5

Ledverlichting Olympia 2022

50

0

61

0

E

2022

J

5

Maatregelen zorgplicht kunstgras

318

0

328

0

E

2022

J

5

Renovatie veld 4 sportveld Oosterwei (2022)

457

0

532

75

E

2022

J

5

Sanitair Waterrecreatie Regentesseplantsoen

180

0

7

0

E

2022

N

5

Zonnepanelen (325) Mammoet

126

81

4

0

E

2022

J

5

Zonnepanelen (600) Groenhovenbad

236

233

9

0

E

2022

J

5

Zonnepanelen (88) Zebra

34

26

1

0

E

2022

J

6

Bewakingscamera's

54

0

52

0

E

2022

J

6

Investering t.b.v. inzet scanauto

98

0

92

0

E

2022

N

6

Vervanging camera toezicht js 2021-2026

87

6

5

0

E

2022

N

6

Vervanging randapparatuur Meldkamer STZ

40

0

0

0

E

2023

J

6

Vervanging Video management systeem Stadstoezicht

125

9

45

0

E

2023

J

7

Aanp. klantzone UWV

250

0

156

0

E

2023

N

7

Automatisering 2022-2025

900

0

300

0

E

2023

N

7

Belcellen

160

0

144

0

E

2023

N

7

Bureaustoelen

48

0

53

0

E

2022

J

7

Verbetering faciliteiten vergadercentrum HvdS

155

0

112

0

E

2023

N

7

Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr

475

327

10

0

E

2023

N

8

Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2020

250

0

250

0

M

2022

J