Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Begroot

Streefwaarde

Stand 2022

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Aantal banen

36.300

Behoud van het aantal banen

36.900 (stand 2021)

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Aantal bedrijfsvestigingen

6.449

Behoud van het aantal bedrijfsvestigingen

7.590 (stand 2020)

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Leegstand kantoren als positie van gemeente met hoogste leegstand (Bron Cushman & Wakefield)

plek 11 (C&W, jan 2018)

Plek buiten top 10

Cushman & Wakefield geven de monitor niet meer uit. Leegstandspercentage in 2022: 5,12%* (2021: 5,62%)

4.3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Afname aantal jongeren zonder werk t/m 27 jaar

226

In de periode 2020-2023 daling realiseren van 100 jongeren (van 326 naar 226)

241 werkzoekende jongeren

* Leegstandspercentage: In Gouda staat niet elk leegstaand kantoorpand te huur of te koop. Dit leegstandspercentage is gebaseerd op gebouwen waarin aan het einde van het kalenderjaar minimaal 500 v.v.o. m2 kantoorruimte beschikbaar is of komt voor verhuur of verkoop. Het werkelijke leegstandspercentage ligt hoger. Bron: Kantorenmarkt monitor Provincie Zuid-Holland door Cushman & Wakefield.