Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Begroot

Streefwaarde

Stand 2022

5. Sport, cultuur en recreatie

Bijdragen uit de stad in het kader van Gouda750

Stijging

Ultimo februari 2023 zijn bijdragen uit de stad in cash voor Fonds Gouda750 € 851.752. Voetnoot: Afhankelijk van een conservatieve of reële waardering van de bijdragen in natura heeft het Fondsbestuur de doelstelling om de inleg van de Gemeente Gouda (ad € 1,215 miljoen) te verdubbelen, bijna geheel of ruimschoots behaald.

5. Sport, cultuur en recreatie

Bestedingen bezoekers

2019: € 40,70 per persoon

Stijgende trend vanaf 2010

€ 38,40

5. Sport, cultuur en recreatie

Leegstand winkels gemeten in vloeroppervlak

Doel in 2023 (eind van collegeperiode) het leegstandspercentage in het kernwinkelgebied: 7% Doel in 2020: 8,6%

8%

5. Sport, cultuur en recreatie

Cultuurdeelname bij de gesubsidieerde culturele organisaties (zowel actief en als receptief)

Stijging

5. Sport, cultuur en recreatie

Aantal inwoners van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de landelijke, recent aangescherpte, Beweegrichtlijn

50,40%

52,50%

50,4% (geen nieuwe informatie beschikbaar)

5. Sport, cultuur en recreatie

Planmatig onderhoud gemeentelijke monumenten op basis van meerjarig onderhoudsplan

Doelstelling: Stijgende trend

In 2022 hebben 3 pandeigenaren subsidie toegekend gekregen (2021: 7)