Financieel resultaat

De gemeente heeft twee actieve grondexploitaties. De rapportage Meerjaren Perspectief Grondexploitaties bevat actuele informatie over deze projecten. Hieronder wordt ingegaan op de grootste veranderingen binnen de grondexploitaties.

Westergouwe

In 2022 is het Masterplan Westergouwe 2.0 vastgesteld en is de grondexploitatie Westergouwe-overig geopend. In Westergouwe-III zijn de eerste woningen opgeleverd. In totaal worden in deze fase circa 900 woningen en maatschappelijke voorzieningen, zoals de school met sportfaciliteiten, gerealiseerd.

Spoorzone

De grondexploitatie Spoorzone is in 2005 geopend om woningbouw, bedrijvigheid en onderwijs te realiseren langs de Burgemeester Jamessingel. Er is nog 1 kavel voor bebouwing beschikbaar waarvan NS eigenaar is. Hiervoor bestaan plannen voor een hotel. Op het kavel tussen Rabobank en Cinema Gouda realiseert een woningcorporatie een bouwproject met 100% sociale huur.

Resultaat

Binnen de grondexploitatieberekeningen zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben echter geen effect op de benodigde voorzieningen. De totale voorziening voor nadelige grondexploitaties per 31-12-2022 blijft ongewijzigd en bedraagt € 2,62 miljoen. Vanwege de vertrouwelijkheid wordt alleen het totaalbedrag van de voorzieningen voor grondexploitaties vermeld.

Het beeld voor 2022 is:

Voorziening per 31-12-2021

Mutaties voorziening in 2022

Voorziening per 31-12-2022

€ 2,62 miljoen

0

€ 2,62 miljoen